O úroveň späť  

2.4 Підприємницькі патенти фізичних осіб


Закон „Про підприємницький патент” містить наступне визначення підприємницької діяльності, здійснюваної на базі підприємницьких патентів :
 • систематична діяльність, що вимагає постійного або регулярного ведення бізнесу ;
 • здійснюється суб‘єктом господарської діяльності самостійно; діяльність не вважається самостійною, якщо рішення приймаються іншою особою ;
 • здійснюється від власного імені – це означає, що підприємець здійснює діяльність під власною торговою маркою ;
 • здійснюється на власний ризик – суб’єкт підприємництва несе відповідальність та ризики підприємницької діяльності, а також відповідає по взятих на себе зобов‘язаннях, включаючи потенційні збитки або банкрутство ;
 • здійснюється для отримання прибутку, що є головною метою підприємницької діяльності. Відтак прибуток вважається головним стимулом, тоді як закон не передбачає обов‘язкового отримання прибутку, але задовольняється лише наміром суб‘єкта підприємництва отримати прибуток в результаті його підприємницької діяльності.
 • Відповідно до положень Закону „Про підприємницький патент”.


 • Визначення „підприємницька діяльність на підставі патенту” є так званим негативним визначенням. Під підприємницькою діяльністю, здійснюваною на підставі патенту, ми можемо розуміти будь-яку діяльність, що не виключена з переліку видів діяльності на підставі патенту, навіть якщо вона не включена до переліку закону, але не суперечить йому.

  Загальні умови отримання підприємницького патенту :
 • Досягнення повноліття ;
 • Правоздатність ;
 • Несудимість (підтверджена витягом з Кримінального реєстру Генеральної прокуратури).


 • Під терміном „не судимий” розуміється особа, що не була засуджена за економічні злочини, злочинні дії проти майна третіх осіб або будь-які інші навмисні злочинні дії та ті, що безпосередньо пов‘язані з предметом підприємницької діяльності.

  До спеціальних умов також відноситься наявність спеціалізованих та інших навичок. Перевірка наявності цих спеціалізованих навичок (що викладені у додатку до Закону) забезпечує захист державних інтересів. Якщо суб‘єкту підприємницької діяльності бракує спеціалізованих навичок, він може найняти компетентного спеціаліста (представника). Компетентний представник є фізичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов патенту. Цей представник повинен перебувати у трудових відносинах з суб‘єктом підприємницької діяльності (це положення не застосовується до чоловіка або дружини). Компетентний представник повинен виконувати загальні та особливі умови здійснення підприємницької діяльності за патентом й має бути резидентом Словацької Республіки.

  Закон „Про підприємницький патент” поділяє види підприємницької діяльності за декількома аспектами залежно від способу отримання патенту на здійснення підприємницької діяльності :
 • неліцензійні види діяльності ;
 • ліцензійні види діяльності.


 • Залежно від потреби у спеціалізованих навичках неліцензійні види діяльності поділяються на наступні :
 • ремісництво ;
 • спеціалізовані види діяльності ;
 • інші види діяльності.


 • Види діяльності проводяться відповідно до умов Патентного управління. Фізична особа зобов‘язана підтвердити наявність спеціалізованих навичок (якщо це вимагається законодавством), додати витяг з кримінального реєстру та виконати інші вимоги законодавства. Спеціалізовані навички не потрібно підтверджувати для інших видів діяльності й достатньо відповідати загальним вимогам та умовам.

  Ремісництво віднесено до тих видів діяльності, що потребує спеціальних навичок. Спеціалізовані навички (спроможність виконувати їх) підтверджуються :
 • сертифікатом про наявність спеціалізованих навичок ;
 • іншим сертифікатом про отримання спеціалізованої освіти (атестат зі школи, диплом університету, сертифікат про складення кваліфікаційного іспиту) ;
 • підтвердження щонайменше трьохрічного досвіду роботи по даній спеціальності.


 • Для здійснення спеціалізованих видів діяльності вимагається наявність спеціальних знань. Законодавство точно визначає умови здійснення ліцензійної діяльності, тобто для кожного виду діяльності окремо. Спеціалізовані види діяльності описані в додатку №2 до Закону „Про ліцензійну діяльність”. До спеціалізованих видів діяльності належить, наприклад, обробка дорогоцінних металів, оптика, навчання іноземним мовам, перевірка димарів, послуги масажу, туристичні послуги та нерухомість.

  До ліцензійної діяльності належать особливі види діяльності, й для їх здійснення підприємець повинен відповідати певним вимогам та умовам. Спеціальні навички, що вимагаються для цих видів діяльності, врегульовані спеціальними законодавчими актами. Серед особливих вимог є надійність, яка, передусім, необхідна для таких видів діяльності як охорона життя, охорона здоров‘я, захист майнових та інших прав громадян і держави. Наприклад, умові надійності не може відповідати особа, навіть з чистим витягом з кримінального реєстру, яка має алкогольну або наркотичну залежність. Характерною рисою ліцензійних видів діяльності є обов‘язкова наявність офіційного дозволу. На відміну від неліцензійних видів діяльності, в яких підприємець отримує дозвіл на здійснення діяльності повідомленням органів влади (одностороння юридична дія), при ліцензійних видах діяльності підприємець звертається до місцевого управління ліцензування, яке розглядає заяву протягом 30 днів з дати її подання. Перш ніж прийняти рішення, управління ліцензування вивчає відповідність підприємця усім вимогам до даного виду ліцензійної діяльності. Якщо для певних видів діяльності вимагається кваліфікація, особливі дозволи, тоді ліцензійне управління повинно їх вимагати. Наприклад, для відкриття обмінного пункту згідно Закону „Про іноземну валюту” підприємець потребує ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій. Ліцензія – це є дозвіл управління ліцензування на здійснення ліцензійних видів діяльності. Пакет ліцензійних документів включає сам дозвіл та витяг з Реєстру фізичних осіб підприємців (реєстру малого бізнесу). Ліцензійні види діяльності описані у додатку №3 Закону „Про ліцензійні види діяльності”. До ліцензійних видів діяльності належать, наприклад, купівля-продаж і транспортування зброї та військового знаряддя, утримання стрільбищ, розробка та виготовлення зброї та боєприпасів, утримання місць поховання, обмінних пунктів, транспортно-експедиційна діяльність.

  Усі фізичні особи суб‘єкти підприємницької діяльності реєструються у Реєстрі фізичних осіб – підприємців. Він є державною базою даних, в якій реєструються усі важливі відомості щодо суб‘єктів підприємництва, які отримали патент на здійснення підприємницької діяльності. Реєстр є доступним у мережі Інтернет за адресою www.zrsr.sk.
    O úroveň späť