O úroveň späť  

7.3 Отримання разових грошових ресурсів


Окрім можливості отримати ресурси відповідно до інвестиційних стимулів, які описані вище, існують правила, які регулюють забезпечення державної допомоги підприємцям. Дана державна допомога має два джерела :

  • гранти на безповоротній основі з державного бюджету – поточні умови дозволяють фінансувати інвестиції в туристичну галузь, підтримувати введення кваліфікованої системи управління та технології з покращення стану навколишнього середовища ;
  • спільні гранти європейських фондів та державного бюджету на безповоротній основі – поточна можливість у підтримці секторів подібно до державної підтримки.


  • Державні відрахування, які відзначені як мінімальна підтримка, залежать від річних стягнень у секторі Міністерства економіки, але на 2005 та 2006 роки не було назначено жодних фінансових відрахувань.

    Кошти з джерел Європейського Союзу фінансуються згідно поточної програми на 2004-2006 роки. Протягом цього періоду можливо отримати підтримку тільки шляхом включення до поточних програм, котрі оголошуються міністерством чи в рамках діяльності державних агентств.
      O úroveň späť