O úroveň späť  

3.2 Робочий час і оплата праці


Згідно Трудового кодексу домовленості щодо умов оплати праці є суттєвим пунктом трудової угоди, якщо вони не обумовлені у колективному договорі або у штатному розкладі. Якщо роботодавець не має ні колективного договору, штатного розкладу, він зобов‘язаний обумовити умови винагороди у трудовій угоді. Якщо роботодавець встановив умови оплати праці працівника у колективному договорі або у штатному розписі, достатньо зробити в трудовій угоді посилання на відповідні положення про оплату праці, які мають відповідати закону. Штатний розпис має обов‘язкову силу для роботодавця, а також всіх його працівників, які мають бути ознайомлені з ним. Під умовами оплати праці слід розуміти визначення індивідуальної оплати праці, її розміру та умов розрахунку і виплати.

Згідно Трудового кодексу роботодавець зобов‘язаний надати винагороду працівнику за виконану роботу. Заробітна плата є фінансовим розрахунком або винагородою, що має грошову вартість (заробітна плата у натуральній формі), який виплачується роботодавцем працівнику за роботу. Розмір заробітної плати не може бути нижчим за мінімальний рівень заробітної плати, встановлений Законом про мінімальну заробітну плату. На даний час (станом на 1 жовтня 2007 року) розмір мінімальної заробітної плати становить8 100 словацьких корун.

На практиці використовуються різноманітні форми оплати праці, й роботодавець вправі обирати форму заробітну плату.

Понаднормова праця це робота, яка :
 • виконується працівником за дорученням роботодавця або за його згоди ;
 • понад визначений тижневий робочий час, виходячи із заздалегідь обумовленого розподілу робочого часу ;
 • за межами розкладу роботи змін.


 • Понаднормова праця не може перевищувати в середньому вісім годин на тиждень, 150 годин у календарному році. За понаднормову працю працівник має право на :

 • суму заробітної плати ;
 • надбавку до заробітної плати у розмірі мінімально 25 % від його середньомісячного заробітку.


 • За роботу у державні свята працівник має право на :
 • заробітну плату ;
 • надбавку до заробітної плати у розмірі мінімально 60 % від його середньомісячного заробітку.


 • Якщо працівник отримує заробітну плату щомісяця, а державне свято випадає на його нормальний робочий день, то в такому випадку цей день йому зараховується як робочий з нарахуванням заробітної плати.

  Нічна праця – це робота, яка виконується між 10 годиною вечора та 6 годиною ранку. За виконання нічної праці працівник додатково до заробітної плати має право на отримання понаднормової оплати за кожну годину, відпрацьовану вночі, в розмірі 20% від його мінімальної заробітної плати. На сьогодні мінімальний тариф надбавки за нічну працю становить 9,32 словацьких корун за годину роботи вночі (20 % від 46.60 СК). Роботодавець може узгодити з працівником у трудовій угоді розмір заробітної плати з урахуванням можливості нічної праці. У даному випадку працівник не має права на надбавку до заробітної плати.

  Працівник отримає компенсацію заробітної плати за :
 • оплачувану відпустку ;
 • виконання громадянського обов‘язку ;
 • суттєві особисті перешкоди працівника виконувати роботу ;
 • тимчасове припинення виконання роботи.


 • Відповідно до умов, встановлених законом, працівник має право на оплачувану відпустку. Трудовим кодексом визначено три види оплачуваної відпустки :
 • оплачувана відпустка відносно календарного року або його пропорційної частини ;
 • оплачувана відпустка за відпрацьовані дні ;
 • додаткова оплачувана відпустка.


 • Щорічна оплачувана відпустка. Базовий термін оплачуваної відпустки становить щонайменше чотири тижні. Ця оплачувана відпустка надається за умов, якщо працівник :

 • відпрацював щонайменше 60 днів у календарному році (кількість відпрацьованих днів) ;
 • час безперервних трудових відносин (тривалість роботи на одного роботодавця).


 • Працівник, який не має права ні на щорічну оплачувану відпустку, ні на її пропорційну частину, так як не пропрацював щонайменше 60 днів на одного роботодавця, має право на оплачувану відпустку на кількість днів з розрахунку одна дванадцята щорічної оплачуваної відпустки за кожні 22 дні, відпрацьованих у відповідному календарному році.

  Працівник, який працює у важких та шкідливих для здоров‘я умовах протягом цілого календарного року, або виконує важку та небезпечну для здоров‘я працю по видобуванню руди й мінералів, будівництву тунелів або каналів, а також працює зі шкідливими матеріалами, - має право на додаткову оплачувану відпустку строком один тиждень.

  У Трудовому кодексі за базову одиницю взято тижневий робочий час. З юридичної точки зору, робочий час визначається як найбільша кількість робочих годин у тижні, що дорівнює 40 годинам (за тиждень рахується сім днів підряд). Це так званий чистий робочий час, оскільки перерви на обід та відпочинок у робочий час не зараховуються.

  Максимальний робочий час :

  30 годин на тиждень неповнолітній працівник віком до 16 років
  37 й ½ годин на тиждень неповнолітній працівник віком старше 16 років
  33 й ½ годин на тиждень працівник, який працює з доведеними хімічними онкогенними речовинами
  38 й ¾ годин на тиждень працівник, який регулярно почергово працює у дві зміни при двозмінному виробництві
  37 й ½ годин на тиждень працівник, який регулярно почергово працює у три зміни при трьохзмінному або безперервному виробництві
  Джерело : Законодавство СР

  PМаксимальний робочий час на одного працівника, включаючи понаднормовий час, становить 48 годин.
    O úroveň späť