Vstupná stránka - menu
Informácie o organizátoroch projektu a zoznam zúčastnených firiem na projekte.
free instal :    Microsoft word    Acrobat reader    Microsoft exel