O úroveň späť Vstupná stránka - menu

1. Úvod

1.1 Makroekonomický rámec krajiny a regiónu
1.2 Geograficko - faktografický rámec krajiny a regiónu

2. Legislatíva

2.1 Legislatíva upravujúca podnikateľské prostredie
2.2 Právnické osoby založené na podnikanie
2.3 Právnické osoby nezaložené za účelom podnikania
2.4 Živnostenské podnikanie fyzických osôb
2.5 Registrácia firmy a regulácia podnikateľského sektora
2.6 Podnikanie zahraničných osôb
2.7 Legislatívny proces
2.8 Vlastnícke práva, ich ochrana a vymáhateľnosť práva
2.9 Ochrana osobných údajov
2.10 Súdny systém v SR

3. Pracovný trh

3.1 Pracovno - právne vzťahy
3.2 Pracovný čas a mzda
3.3 Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov
3.4 Zamestnávanie cudzincov

4. Účtovníctvo, dane a clá

4.1 Daňová sústava krajiny
4.2 Priame dane
4.3 Nepriame dane
4.4 Daňová správa
4.5 Colné záležitosti
4.6 Účtovné sústavy

5. Odvodové povinnosti

5.1 Charakteristika jednotlivých poistení
5.2 Výška odvodov do jednotlivých poistných fondov

6. Bankový sektor

6.1 Národná banka Slovenska
6.2 Komerčné banky
6.3 Možnosti vedenia bankového účtu zahraničnou osobou

7. Možnosti získania finančných zdrojov na podnikanie

7.1 Štátna politika podpory zahraničných investícií
7.2 Získavanie úverov
7.3 Získavanie nenávratných finančných zdrojov

8. Poradenstvo pre podnikateľov

8.1 Podpora podnikania zo strany štátu
8.2 Podnikateľské poradenstvo na Slovensku

9. OKEČ - Odvetvová klasifikácia ekonomických činností

9.1 OKEČ - Odvetvová klasifikácia ekonomických činností

10. Obchodný register

10 1 Elekronické formuláre
  O úroveň späť Vstupná stránka - menu