O úroveň späť  

8.1 Podpora podnikania zo strany štátu


Pre podnikateľov existuje možnosť získať bezplatné, resp. dotované poradenské služby v rámci štátnej podpory podnikania vo vybratých poradenských centrách, rozmiestnených po celom Slovensku združených v sieťach RPIC/BIC/CPK.

Táto pomoc je určená pre malých a stredných podnikateľov nepodnikajúcich v odvetviach ako poľnohospodárstvo, zbrojný priemysel, poskytovanie erotických služieb a prevádzka kasín a herní. V rámci tejto podpory získa začínajúci a existujúci podnikateľ poradenstvo a informačné služby o podnikaní dotované v určitom rozsahu vo výške 63 hodín. Cena za jednu hodinu poradenstva, z ktorej sa odvíjajú zľavy, je v tomto prípade 500 Sk.

Výšky zliav pre jednotlivé typy podnikateľov
začínajúci podnikateľ
poradenské hodiny
0 – 6 hodín
7 – 63 hodín
zľava z poplatku
100%
50%
existujúci podnikateľ
poradenské hodiny
0 – 2 hodiny
3 – 12 hodín
13 – 63 hodín
zľava z poplatku
100%
80%
25%

Počty hodín znamenajú kontinuálne hodiny pre jedného podnikateľa, čo znamená, že podnikateľ má nárok na prvé hodiny bezplatne a keď si ich vyčerpá (môže aj počas dlhšieho časového horizontu), tak ďalšie poradenské služby sú už čiastočne spoplatnené. Tieto poradenské služby môžu využiť len podnikatelia, ktorí podnikajú na území SR, teda aj zahraničnými osobami vlastnené právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenska.
  O úroveň späť