O úroveň späť  

1.2 Geograficko - faktografický rámec krajiny a regiónu
Zemepisná poloha: Stredná Európa
Rozloha: 49 035 km2
Počet obyvateľov: 5 379 455

Hranice :
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Česká republika
 • Ukrajina


 • Náboženstvo :
 • Katolícka cirkev - 68.9%
 • Evanjelická cirkev - 6.9%
 • Bez vierovyznania - 13.0%
 • Iné - 11.2%


 • Národnosti :
 • Slovenská - 85.5%
 • Maďarská - 9.7%
 • Rómska - 1.7%
 • Česká - 0.8%
 • Iné - 2.0%


 • Časové pásmo: GMT + 1 hodina
  Mena: Slovenská koruna (SKK)
  Parlamentné zriadenie: Republika
  Úradný jazyk: slovenčina


  1.2.1 Administratívne členenie Slovenskej republiky


  Zdroj : SARIO

  Slovenská republika je rozdelená do ôsmich samosprávnych krajov a viacerých
  územných obvodov. Samosprávny kraj je nezávislou a samosprávnou jednotkou
  Slovenskej republiky. Obvod je menšia územná jednotka štátnej správy, ktorá rozdeľuje územie Slovenska na oblasti v ktorých vykonávajú mieste pobočky štátnych orgánov svoju pôsobnosť.

  Pôvodne bolo Slovensko rozdelené na menšie územné jednotky – okresy (posledný počet bol 79), tento názov sa oficiálne prestáva používať, no naďalej pretrváva v neformálnej komunikácii medzi ľuďmi ako pomenovanie istého územia. V rámci decentralizácie štátnej správy sa vytvorili obvodné úrady, ktoré v súčasnosti svojou pôsobnosťou zastrešujú aj niekoľko pôvodných okresných území naraz. Niektoré štátne orgány však fungujú v pôvodných hraniciach okresov naďalej (napr. policajný zbor). Samospráve kraje a ich administratívne centrá sú:
 • Bratislavský kraj - Bratislava
 • Trnavský kraj - Trnava
 • Trenčiansky kraj - Trenčín
 • Nitriansky kraj - Nitra
 • Žilinský kraj - Žilina
 • Banskobystrický kraj - Banská Bystrica
 • Košický kraj – Košice
 • Prešovský kraj - Prešov • 1.2.2 Vzdelanostná úroveň obyvateľstva SR

  V akademickom roku 2004/2005 bolo na slovenských vysokých školách zapísaných 161 626 študentov s rastúcim trendom za poslednú dekádu, tak ako je to znázornené v grafe pod textom. Dva dôvody vysvetľujú tento nárast – zvýšená pôrodnosť v 70-tych rokoch a vyššie percento absolventov stredných škôl zapísaných na vysokých školách (čo sľubuje expanziu vzdelanostnej ekonomiky). Niekoľko faktov o Slovenskom vysokom školstve uvádzajú nasledovné grafy.  Zdroj: UIPS

  V SR študuje v súčasnosti na vysokých školách viac ako 160 000 študentov. Od roku 1993 ich počet vzrástol viac ako dvojnásobne. V školskom roku 2003/2004 skončilo vysokú školu na Slovensku viac ako 20 000 absolventov.

  Regionálne rozloženie vysokých škôl pokrýva celé územie SR. V roku 2003 bolo na Slovensku takmer 150 000 študentov vysokých škôl, z ktorých necelá tretina študovala v Bratislave, 14 000 študentov v Trnave, 20 000 v Nitre, 15 000 v Banskej Bystrici, 20 000 v Košiciach, 10 000 v Prešove, 4 000 v Trenčíne, 9 000 v Žiline.


  1.2.3 Dopravná infraštruktúra

  Železničné koridory v SR

  Zdroj: Železnice Slovenskej Republiky


  Zdroj : Slovenská správa ciest / ÚGKK SR / ArcSlovakia
    O úroveň späť