O úroveň späť Vstupná stránka - menu

3.1. Konzultácie

3.1.1 Zvolenie vhodnej formy podnikania
3.1.2 Typy a trvanie dovoleniek :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.3 Výroba a používanie firemných pečiatok :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.4 Náklady založenia firmy
3.1.5 Výpočet jednotnej dane :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.6 Príjmy zahraničných osôb. Zdaňovanie
3.1.7 Zvýšenie a zmenšenie imania firmy :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.8 Optimalizačné nástroje podnikania :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.9 Metodické podmienky určenia pracovného času :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.10 Colná registrácia tovarov :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.11 Miestne dane a poplatky :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.12 Obmedzenie pre platiteľov jednotnej dane :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.13 Zdaňovanie nerezidentských majiteľov v prípade ukončenia činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.14 Zdaňovanie fyzických osôb. Zdaňovanie príjmov cudzincov :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.15 Zoznam potrebných dokladov pre udelenie licencie :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.16 Zoznam štátov, s ktorými bola podpísaná dohoda zamedzujúca dvojitému zdaneniu
3.1.17 Zoznam colných skladov :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.18 Zoznam poskytovateľov licencií :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.19 Zoznam off-shor zón
3.1.20 Zoznam služieb , na ktoré je potrebný patent :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.21 Štátom uznané sviatky
3.1.22 Právna úprava zamestnaneckých vzťahov :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.23 Vlastnenie pôdy
3.1.24 Regulácia pracovného času :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.25 Cudzinecký úrad: registračný proces :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.26 Cudzinecký úrad: regulácia práce :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.27 Úprava nákupu valút :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.28 Nákup majetku cudzincami a právne predpisy s tým spojené :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.29 Štátne hraničné prechody :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.30 Výška štátnej sociálnej pomoci :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.31 Minimálna mzda : tendencia rastu
3.1.32 Životné minimum :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.33 Priemerná mesačná mzda osoby stále zamestnanej na Ukrajine :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.34 Povinnosti odvodov do penzijného systému a ostatné poistné fondy
3.1.35 Sadzby daní s ohľadom na medzinárodné dohody :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.36 Sadzby daní pre zdaňovanie fyzických osôb :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.37 Základné imanie: podiel cudzincov :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.1.38 Colná úprava prechodného dovozu/vývozu : problémy a sadzby
3.1.39 Pracovné vzťahy :: Len v Ukrajinskom jazyku ::


3.2 Analýza niektorých ukrajinských trhov

3.2.1 Trh s hydinou :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.2 Vidiecka turistika :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.3 Vendingové automaty :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.4 Nábytkárstvo :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.5 Farby - laky :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.6 Svietidlá :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.7 Logistika :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.8 Polygrafický priemysel :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.9 Sklárstvo :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.10 Podnikateľské nehnuteľnosti :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.11 Potrubia :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.2.12 Cement :: Len v Ukrajinskom jazyku ::


3.3 Štandardné doklady

3.3.1 Dohoda o zahraničnom obchode
3.3.2 Stanovy spoločnosti s ručením obmedzeným :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.3 Zápis z valného zhromaždenia pre založenie s. r. o. :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.4 Stanovy súkromnej firmy :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.5 Spoločné obchodné aktivity bez založenia právnickej osoby :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.6 Klasifikácia jednotlivých typov ekonomických aktivít
3.3.7 Registračná forma č.1 pre registráciu právnickej osoby so založením právnickej osoby :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.8 Registračná forma č.3 pre štátnu registráciu zmien v stanovách právnických osôb
3.3.9 Registračná forma č.4 pre registráciu zmien údajov právnických osôb v zápise v jednotnom registri právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb
3.3.10 Registračná forma č.6 pre potvrdenie údajov právnickej osoby :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.11 Registračná forma č.10 pre štátnu registráciu súkromného podniku fyzickej osoby :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.12 Registračná forma č.11 pre registráciu zmien údajov samostatne zárobkovo činnej osoby v zápise v jednotnom registri právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.13 Labour contract :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
3.3.14 Dohody produkcie tovarov na objednávku :: Len v Ukrajinskom jazyku ::


  O úroveň späť Vstupná stránka - menu